Material:
Plattor, Gatsten, Trappor (Borgmästarsten), Hällar, Kantsten & Knott
Var:
GC-Bro, Ängelholm
När:
2016
Uppdragsgivare:
Peab Infrastruktur
GC-Bro, Ängelholm