Material: 
Fältsten/Sprängsten (återvunnen). Putsning/Fogning/Lagning. Totalentreprenad.
Var: 
Vallkärra Kyrkogård, Lund
När:
2018/2019
Uppdragsgivare:
Svenska Kyrkan Lund
Kallmur / Stödmur