Material:
Plattor, Hällar, Gräsarmering, Randsten (markerrad i betong) & Munksten
Var: 
Kungsparken, Helsingborg
När:
2016
Uppdragsgivare:
Peab Drift & Underhåll
Kungsparken