Material: 
Rondell av gatsten samt Plattor
(gatstenen är satt i jordfuktig betong och fogad med lättflytande betong)
Var: 
Lund
När:
2017
Uppdragsgivare:
S-Schakt
Kvarteret Arkivet