Material: 
Trappa av kantsten och storgatsten samt ränndal av storgatsten
Var: 
Lillbacken, Helsingborg
När:
2016
Uppdragsgivare:
Peab Drift och Underhåll
Lillbacken