Skånesten hjälper dig som företag eller privatperson att gå från idé till färdigt utförande.
En kontinuerlig kommunikation mellan kund och hantverkare krävs för att nå fram till önskat resultat.
Vi utför all typ av stenarbete efter gällande normer och regler.
Vi arbetar med Natursten och Betongsten, både inomhus och utomhus.
Vi åtar oss Totalentreprenader inom anläggning.

Övriga tjänster

  • Försäljning av sten
  • Idéskisser
  • Landskapsarkitektur
  • Materialval
  • Projektledning
  • Ritningar
  • Trädgårdsanläggning
  • 3D-bilder